Uusi verkkokurssi, e-Kirja ja Tuntumenetelmä

"Riittävän hyvä elämä" - Stressinhallinnan ABC-verkkokurssi on ilmestynyt. 


Voit hankkia kurssin täältä:

www.riittavanhyvaelama.fi

Tunnistatko tyytyväisyyden ja kiitollisuuden aiheet elämässäsi? Millaista on riittävän hyvä elämä, jossa olet aidosti läsnä? Ovatko tavoitteesi  realistisia?

Stressinhallinta on keskeinen elämän-hallintaan ja elämänmuutoksiin liittyvä menestystekijä.

Tunnistatko positiivisen ja negatiivisen stressin merkit elämässäsi? Oletko tasapainossa?

Elämänhallinta syntyy kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, tasapainosta ja itsetuntemuksesta.

Riittävän hyvä elämä-verkkokurssin tavoite on lisätä stressinhallintaa elämässäsi. Stressiin on olemassa ensiapua, mutta stressin syyt ovat syvemmällä mielessämme.

Kurssin avulla laadit konkreettisen muutos-suunnitelmasi, jonka avulla saat elämäsi hallintaan ja vaikutat stressitasoosi.

e-Kirja "Riittävän hyvä elämä" - Miehen muutosopas hyvään elämään. 


Voit hankkia e:kirjan tästä linkistä:

https://www.bod.fi/kirjakauppa/riittaevaen-hyvae-elaemae-jari-kupiainen-9789528004097

"Riittävän hyvä elämä" - Miehen muutosopas hyvään elämään.

Tärkeimpiä hyvän elämän tunnusmerkkejä ovat kehittyminen, eteenpäin meneminen, kiitollinen elämänasenne ja elämänilo.

Kehittyminen on kasvamista. Ihmisenä kasvaminen tapahtuu muutosten kautta, järjestyksen ja kaaoksen rajapinnalla.

Muutokset ovat asioita, jotka takuuvarmasti kohtaat elämässäsi. Katso muutosta mahdollisuutena ja kiitollisena.

Kirja on suunnattu kaikenikäisille miehille, vaikkapa opiskelujaan aloittavalle nuorukaiselle tai omaa jaksamistaan pohtivalle keski-ikäiselle miehelle. Tavoite on syväluodata miehen elämää ja tarjota selviytymisopas elämän haasteisiin.Tuntumenetelmä Oy


Tutustu tunnemenestykseen tästä linkistä:

www.tuntumenetelma.fi 

Tunnemenestys™ on yhteyttä.  Siihen kuuluvat läsnäolo, osallistaminen ja arvostuksen ilmapiiri. Siinä on Tunnemenestys™ -arvojen ydin. Jokaisen osuus on arvokas, ja vain yhdessä toimimalla on mahdollista päästä menestystä kohti. Vain yhdessä työtä tehden myös yritys selviytyy: joustaa muutoksissa ja löytää uudet innovaatiot uusiin haasteisiin.

Tunnemenestys™ on tasapainoa: tunteiden ja tarpeiden kuulluksi tuleminen, lämmin kohtaaminen ja kuuluminen yhteisöön luovat hyvän kasvupohjan yhteiselle menestykselle.